Brandweermannen sterven jonger!

Als brandweerlieden dapper de strijd aangaan met vuur, gaan ze door tot het gevaar volledig geweken is. Maar zelfs als dat vuur gedoofd is, is het nog niet veilig.

Tijdens een interventie hechten gevaarlijke stoffen zich vast aan hun brandweerkledij. De kledij die hen tijdens de brand beschermd heeft tegen het vuur, vormt dan het grootste gevaar voor hun gezondheid.

De confronterende titel “Brandweermannen sterven jonger”, op het brandweerforum van 10 december 2014, zette ons aan om hiervoor actie te ondernemen. Uit studies bleek inderdaad een verband te bestaan tussen het werk van brandweermannen en kanker. Nu de kennis over dit probleem beschikbaar is, kunnen we een eerste oorzaak aanpakken, namelijk een gebrek aan vaste en duidelijke veiligheids- en hygiëneregels.

Willen we vermijden dat toekomstige studies aantonen dat de brandweer met de huidige kennis niets gedaan heeft, dan vraagt dit om actie! Dringend!

Samen voor meer veiligheid!

Daarom starten we vandaag, op de Werelddag voor veilig en gezond werk, samen met een informatie- en sensibiliseringscampagne.

Een affiche en brochure zullen wijzen op de gevaren en enkele – soms eenvoudige – initiatieven zullen een belangrijke stap in de goede richting zijn. Nog belangrijker echter, is dat jullie, brandweerlieden, elkaar bewust maken, beschermen en zelfs eigen initiatieven aanbrengen die wérken voor jullie veiligheid.

Maar we willen in de eerste plaats aandacht vragen voor dit probleem, en aantonen dat we dit allemaal samen moeten aanpakken, uit respect voor onze brandweermannen!

Samen gaan we voor meer veiligheid!


De volgende organisaties zetten hun schouders onder deze campagne:
ACV-Openbare Diensten, ACOD, VSOA, IBZ en BVV

Benieuwd naar de affiche
Benieuwd naar de brochure?