Nieuws

brandweer
Om in de toekomst mee te dingen naar een vacature bij brandweer, moet de kandidaat eerst beschikken over een federaal geschiktheidsattest.
Dit attest kan je halen in de opleidingscentra (brandweerscholen) die de proeven organiseren.
Lees meer
Brandweer
MRT 6

Evolutie in de ontwerpteksten rond opleiding

Nieuwsbrief Brandweer: evolutie in de ontwerpteksten rond opleiding.
Appel
DEC 1

Persbericht: De appel is te zuur voor het beroepsbrandweerpersoneel

Morgen - 2 december - voert beroepsbrandweerpersoneel van zone Vlaams-Brabant Oost actie tegen oneerlijk voorstel omtrent onbetaalde diensturen.
Brandweer blussen
NOV 5

Schuim voor plannen gemeentebestuur Lint

Verschillende brandweerkorpsen van de brandweerzone Rand hebben dinsdagavond bij het gemeentebestuur van Lint geprotesteerd met een schuimtapijt.
brandweer wagen
OKT 22

Niet akkoord met toekomstig statuut ambulancepersoneel

Onlangs verschenen de Koninklijke Besluiten die het toekomstig statuut bepalen van ambulancepersoneel dat geen brandweerpersoneel is, in het staatsblad. Voor het operationeel personeel bestaat nu de wettelijke basis, met nog een aantal beperkte aanvullende mogelijkheden van de zones.
Belgisch Staatsblad
OKT 1

Statuut operationeel brandweerpersoneel

Vandaag, 1 oktober 2014, werd het nieuwe statuut voor operationeel brandweerpersoneel (eindelijk) gepubliceerd.
brandweer
JUL 23

Arbeidstijdwet brandweerperoneel gepubliceerd

Vandaag werd de wet arbeidstijd voor het brandweerpersoneel in het Staatsblad gepubliceerd.
Brandweer nieuw statuut
APR 18

Actualisatie brochure statuut brandweer

Minister Milquet stelde in de brandweerkazerne van Mechelen de hervorming van de brandweer voor. 
Nochtans is het werk nog helemaal niet af. Er moet nu gestart worden met de implementatie in de zones. Ook daar zullen nog de nodige discussies worden gevoerd. 
We actualiseerden alvast onze brochure over het nieuwe brandweerstatuut
brandweer wagen
APR 8

Statuut brandweer: het werk is nog niet af

Op 3 april was er een laatste onderhandelingscomité over het statuut. 
ACV-Openbare Diensten tekende alsnog een protocol van niet-akkoord. We blijven vooral op onze honger op vlak van de professionalisering. Tegen januari 2015 moet het statuut geïmplementeerd worden in de zones. Ons werk is dus nog lang niet af.
Brandweer blussen
APR 2

Brandweer Brussel voert actie

Deze ochtend zijn een aantal brandweerwagens een brandweermannen naar het Kabinet van Brussels Minister-President Vervoort getrokken om er te protesteren tegen het beleid van directeur-generaal Chantal Jordan. Volgens onze afgevaardigde, Dirk Van der Ougstraete loopt binnen de Brusselse brandweer alles fout sinds de aanstelling van mevrouw de directeur-generaal.