Statuut operationeel brandweerpersoneel gepubliceerd

Vandaag, 1 oktober 14 werd het nieuwe statuut voor operationeel brandweerpersoneel (eindelijk) gepubliceerd. 
 
Zowel het besluit omtrent de administratieve regels als het besluit dat de bezoldigingsregels weergeeft, kan je vanaf vandaag niet alleen op de site van de civiele veiligheid terugvinden maar ook in het Belgisch Staatsblad.
 
Dit betekent bovendien dat vanaf vandaag het operationeel personeel drie maand tijd heeft om bekend te maken aan hun (toekomstige) zone of ze al dan niet kiezen voor hun oude (geldelijke) statuut. 
Toch wel belangrijk om weten, omdat je deze keuze op een actieve wijze kenbaar moet maken. Met andere woorden, wanneer je niets laat weten ga je over naar het nieuwe statuut.
 
Deze keuze moet je dus schriftelijk kenbaar maken – rekening houdend met de wettelijk opgelegde drie maanden na publicatie – vóór 1 januari 2015.
Om die keuze te kunnen maken is het niet meer dan logisch dat je mag rekenen op een (correcte) berekening van je toekomstige zone of je bestuur betreffende je eigen situatie.
 
Als ACV-Openbare Diensten dringen we alvast aan om werk te maken van de berekeningen, zodat het personeel terdege geïnformeerd de keuze kan maken.