Evolutie in de ontwerpteksten rond opleiding

Vorige week legden de mensen van het kabinet uit hoe ze de opleiding binnen brandweer zagen. 

We geven hierbij alvast enkele highlights:
Ongewijzigd uitgangspunt:
Het uitgangspunt om de veiligheidsketen (preventie, preparatie, repressie, evaluatie en nazorg) meer in de opleiding naar voor te laten komen en dat al in vorige ontwerpteksten werd verwerkt, verandert niet.
Voor wat effectieve brand-gerelateerde vormingen (vorming omtrent repressie in het kader van de veiligheidsketen) betreft: niets wijzigen aan het principe dat de opleiding gelijk moet zijn voor vrijwilligers en beroeps.

Toch ook enkele wijzigingen in het concept:
Belangrijk om weten is dat men op andere vlakken wel wat wijzigingen aangebracht heeft:

De opleiding tot brandweerman bestaat uit twee delen, waarbij voor het tweede deel de opleiding voor vrijwilligers in de toekomst zal kunnen gespreid worden over vijf jaar (het huidige statuut spreekt over een maximum termijn van 5 jaar). Voor de beroeps blijven de maxima van drie jaar gelden.

Echter, voor de opleidingen die eerder gerelateerd zijn aan bedrijfsvoering van de zone, zal men in dit nieuwe concept wel een onderscheid maken, in die zin dat vrijwilligers zich voor de opleiding vanaf sergeant kunnen beperken tot 1 van de modules (preventie (PREV), preparatie of opleiding (FOROP) en evaluatie ( EVAL), daar waar beroeps zich moeten bekwamen in al de aspecten van de bedrijfsvoering, lees in de veiligheidsketen zijnde zowel preventie, preparatie als evaluatie.

Wanneer de vrijwilliger echter wenst te professionaliseren, is hij verplicht deze vormingen in te halen vooraleer hij kan professionaliseren. 

Voor wat betreft fysieke geschiktheid zal men in de toekomst meer realistische verwachtingen koesteren bij de geschiktheidsattesten, dit zowel voor vrijwilligers als beroeps. Het is nog zoeken naar de juiste formule. Hier deden de vakbonden alvast het voorstel om de logische opstap naar PPMO in te voeren (aanwervingsproeven die een aangepaste PPMO omloop zijn, aangepast aan mensen die de brandweerwereld nog niet kennen).
In afwachting zal een eerste proef federale geschiktheidsattest wellicht nog met de aanwervingstesten gebeuren die in het huidige statuut staan. 

Al in vorige teksten terug te vinden is de graduele opbouw in de permanente vorming: pas in 2019 zal de volle 24 uur van toepassing zijn. Het leek ons alvast logisch dat dezelfde redenering opgaat voor de voortgezette vorming, dewelke van belang is voor het doorschuiven in de weddeschaal binnen dezelfde graad.

Men zoekt ook naar een meer correcte formule sociale promotie. De eerste doelstelling moet hier voor ons blijven wat het is, met name reële kansen voorzien voor volledige verticale doorstroming. We gaan er van uit dat hierover wellicht nog wordt gediscussieerd.
Verder zijn er ook nog zaken van praktische aard met betrekking tot inschrijving en het kennen van het programma in de school, modaliteiten rond aanwezigheid en dergelijke.

Hoe verder:
Onze militanten kregen ondertussen al de nodige informatie om input te geven. 

Zes maart aanstaande zullen we op technisch niveau artikelsgewijs de teksten bespreken en de input die we tegen dan al kregen via onze militanten meegeven. 

Na deze technische besprekingen zullen allicht de onderhandelingen volgen.

Hierbij alvast de ontwerpteksten die voorliggen voor verder overleg: