Actualisatie brochure nieuw statuut brandweer

Brandweer nieuw statuut
Het werk aan de brandweerhervorming is nog niet af: er moet nu gestart worden met de implementatie in de zones. Ook daar zullen nog de nodige discussies worden gevoerd om de zonale marges in te vullen, maar ook om het statuut van het administratief en technisch personeel te beslechten en de arbeidstijd(organisatie) te bespreken. 

We zullen dan ook snel werk maken van een initiatief richting zone voorzitters om de gesprekken te starten.