Brandweer Vlaams-Brabant

In het kader van de opstart van de brandweerzones vanaf 01/01/2015 is één van de belangrijke elementen die moet geregeld worden de arbeidstijd. Bij brandweerkorpsen als Leuven, Tienen en Overijse werkt het brandweerpersoneel al jaren meer dan 48u per week zonder extra verloning. De nieuwe arbeidstijdwet stelt hier paal en perk aan en voorziet een 38uren-regime.

Om de continuïteit van de dienst te verzekeren laat de wet een overgang toe, mits overleg met de vakbonden en indien nodig via bemiddeling. Het overleg kwam muurvast te zitten in september: er werd geen akkoord gevonden tussen de overheid en de vakbonden, omdat de overheid niet bereid is om de uren boven de 38u per week volledig te vergoeden. Nochtans is het personeel bereid om die extra uren te presteren op voorwaarde dat ze daarvoor correct betaald worden. Gebeurt dit niet, bestaat de kans dat de continuïteit van de dienstverlening niet gegarandeerd kan worden. Het spreekt voor zich dat de veiligheid van de burger dan in het gedrang k2014-12-01an komen, iets wat zowel vakbonden als brandweermannen uiteraard te allen prijze willen vermijden!

Nu dreigt ook de bemiddeling spaak te lopen: het compromisvoorstel wordt immers niet aanvaard door het personeel. Het uitgangspunt is nochtans simpel. Het personeel wil elk uur volledig betaald krijgen en ziet daarnaast geen enkel argument om de 24 uren-dienst, die hen stabiliteit geeft, in vraag te stellen.

Het compromisvoorstel omvat een traject over vier jaar om te komen tot het 38uren regime volgens volgende principes:
  • In een eerste fase, vanaf 2015 starten in een 48u week, waarbij enkel een operationaliteitspremie van 38% wordt voorzien voor de 10 extra gepresteerde uren. In deze fase geldt nog een 24u dienst;
  • In een tweede fase, vanaf 2017 starten in een 43u week waarbij voor de vijf extra uren opnieuw enkel de operationaliteitspremie wordt toegekend. In deze fase geldt eveneens nog een 24u dienst;
  • In de laatste fase, vanaf 2019 wordt dan de 38u week toegekend, waarbij het personeel kan kiezen om extra uren te presteren aan de reguliere uurwaarde, zijnde een uurloon plus de operationaliteitspremie. In deze fase wordt echter gebroken met de 24u dienst en gaat men over naar een 12u systeem.

Voor het personeel is de eerste fase wel een heel zure appel om door te bijten. Er wordt immers geen enkel van de 10 extra uren vergoed. Ook het breken met de 24u dienst wordt op boegeroep onthaald. De brandweerlieden hadden meer verwacht van hun burgemeesters, voor het werk dat ze dag en nacht presteren en zijn dan ook misnoegd en zeer diep ontgoocheld.

Op 2 december willen de brandweermannen naar aanleiding van het overleg tussen overheid en vakbonden dan ook uiting geven aan hun grote ongenoegen. Het personeel van de drie betrokken korpsen verzamelt op het Martelarenplein In Leuven en wandelt dan naar het deelgemeentehuis in Heverlee, om het signaal dat de onderhandelingsdelegatie op dat moment overbrengt, kracht bij te zetten. Onderweg delen ze flyers en zure appels uit, als symbool voor de eerste fase uit het compromisvoorstel dat niet te verteren is. De vakbondsdelegatie zal versterkt worden met een extra vertegenwoordiging van het personeel om duidelijk te maken dat het signaal serieus moet genomen worden.