Voordelen lidmaatschap

De voordelen van het ACV-lidmaatschap op een rijtje:

Persoonlijk advies

In bijna iedere Vlaamse gemeente is een ACV-dienstencentrum. Daar kunnen vakbondsleden terecht met vragen en problemen rond werk en inkomen. Bijvoorbeeld rond je contract, syndicale premie, loon, tijdkrediet, vakantie, werkloosheid, ziekte en (arbeids)ongevallen.

Gratis juridische hulp

Het ACV informeert, adviseert, helpt en geeft juridische bijstand waar nodig. Voor deze juridische bijstand moet je wel minimaal zes maanden ononderbroken lid zijn van de vakbond. Contacteer eerst je vakbondsafgevaardigde, vakbondsconsulent of propagandist. De contactgegevens vind je in de 'Wie doet wat' op onze website.

Gratis loopbaanadvies

Zin om meer uit je loopbaan te halen en nood aan loopbaanadvies? Binnen het ACV bestaan er Centra voor Loopbaanontwikkeling. Bijblijfconsulenten helpen je door het bos van opleiding en vorming je weg te zoeken. Meer informatie vind je op:

Werkzoekend?

Onverhoopt zonder werk? Het ACV maakt voor jou een werkloosheidsdossier op en helpt je bij de afhandeling ervan. Heb je een e-ID en een kaartlezer? Dan kan je online je werkloosheidsdossier opvolgen. En kijk wat de werkzoekendenwerking voor je kan betekenen.

Syndicale of vakbondspremie

Als lid van ACV-Openbare Diensten krijg je een vakbondspremie. Zo word je lidmaatschap een stuk voordeliger. 

Het ACV op de werkvloer: vakbondsafgevaardigden en beroepscentrales

Heb je specifieke vragen over je sector of het bedrijf waarin je werkt, dan is de militant van het bedrijf waar je werkt, je eerste contactpersoon. Is er niet direct een vakbondsafgevaardigde in je werkomgeving of ken je die niet, dan kan je ook terecht bij onze vakbondsconsulenten.    

E-services

Als lid hoef je zelfs de deur niet uit om van onze diensten gebruik te maken. Kijk ook wat onze e-services voor je kunnen betekenen. Je registreert je best op deze site. Door in te loggen krijg je als lid veel meer informatie te zien en kan je gebruik maken van extra tools.