Jongeren en ACV-Openbare Diensten

JONGE LEDEN

Als vakbond hebben we jonge mensen heel wat te bieden.  
Beginnen werken is je dromen vorm geven. Je wilt een huis en/of auto kopen, een gezin starten, trouwen, op vakantie gaan… We streven ernaar dat jonge mensen de kans krijgen hun dromen waar te maken. 
  • We willen dat jonge mensen hun werk kunnen combineren met hun privéleven. Een aantal maatregelen moeten daarom beschermd worden: loopbaanonderbreking en tijdskrediet, ouderschapsverlof, een volwaardig loon...
  • We willen gezonde loopbanen met investeringen in voldoende vorming en opleiding, in mogelijkheden tot functieverandering na een aantal jaren, promotiekansen…
We gaan in tegen de afbouw van de openbare dienstverlening en tegen de sociale afbraak. We verdedigen de openbare sector en wijzen de overheid op het belang een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

Naast het streven naar een aantal collectieve maatregelen voor het overheidspersoneel hebben we veel aandacht voor jouw persoonlijke carrière:
  • We bieden gratis deskundige informatie en hulp aan i.v.m. verloven, lonen, vakantiegeld, sociale zekerheid, het invullen van de belastingbrief,…
  • We bieden gratis juridische bijstand voor de administratieve beroepscommissies of geschillen via de rechtbank i.v.m. professionele kwesties ( telt vanaf lidmaatschap van 6 maand).
  • We bieden concrete hulp bij werkloosheid.
  • We informeren je over alles wat met de overheidssector te maken heeft via ons maandblad Nieuwe Tijd, onze website, nieuwsbrieven, een facebookpagina, folders en brochures.

 


We proberen af en toe bij onze jonge leden langs te komen op de werkvloer.
Zo liep in het voorjaar van 2014 de Flitspaalactie waarbij jongeren een pizzamobiel konden winnen voor hun collega’s. 
Word je graag lid van ACV-Openbare Diensten of wil je meer informatie over het lidmaatschap en de kostprijs? 
JONGE MILITANTEN
ACV-Openbare Diensten zet graag in op jonge militanten. De laatste jaren doen we echt moeite om jonge militanten meer inspraak en een grotere rol te geven in onze organisatie. 
Bij de vernieuwing van de besturen zullen we er voor zorgen dat meer jongeren een rol krijgen in de hoogste organen van onze organisatie en zorgen we voor gegarandeerde aanwezigheid van jongeren op belangrijke meetings. 
Als militant ben je een aanspreekpunt voor je collega’s, neem je deel aan onderhandelingen en overleg waar de arbeidsvoorwaarden van jou en je collega’s besproken worden, strijd je mee voor een gezonde en veilige werkplek, krijg je vorming en ondersteuning,… 

Jongerenbijeenkomst: 

Alle jonge militanten die dat wensen, kunnen uitgenodigd worden op de jongerenbijeenkomst. We komen een 4-tal keer per jaar samen met alleen jonge militanten om over een aantal zaken een standpunt te vormen vanuit de jongerengroep. Momenteel hebben we een vaste kern van zo’n 35 mensen.
Wil je meer infor
matie over de jongerenbijeenkomst of wil je militant worden?

Contacteer Miet De Bruycker, 02/208 23 15 of jongacvopenbarediensten@acv-csc.be

          

STUDENTEN/STAGAIRS 


Loop je stage bij de overheid (bv. in de openbare zorgsector) of studeer je (bv. aan de politieschool)? Sluit je dan aan bij ENTER. 

ENTER is de vakbondsafdeling die zich inzet voor studenten en jongeren die nog niet in de echte werksfeer zitten. Je kan er terecht met al je vragen over studentenarbeid of stages en het kost je helemaal niets.   
Enterleden die beginnen te werken en hun vakbondsbijdrage betalen, kunnen bovendien direct genieten van rechtsbijstand, terwijl een nieuw vakbondslid zes maanden moet doorlopen voor hij/zij hierop aanspraak kan maken.
Wil je gratis lid worden van enter? 
Ga dan zeker eens kijken op www.acv-enter.be en vul het inschrijvingsformulier in.