Neen aan de indexsprong!

NEEN aan de indexsprong
NEEN aan de inleveringen van werknemers en werklozen
JA voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid 

Teken de petitie 

Ondanks alle adviezen van experts en ondanks de acties van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront besliste de regering een indexsprong. 
Vanaf 1 april zal geen enkele indexering van lonen, uitkeringen en pensioenen meer kunnen. Tot er 2 % aan koopkracht is ingeleverd én opgebracht is voor de werkgevers. De regering heeft er dus voor gekozen enkel een inspanning te vragen aan werknemers, ambtenaren en mensen met een sociale uitkering of pensioen. Huurprijzen, energieprijzen, verzekeringspolissen… mogen wel nog geïndexeerd worden. Aan zelfstandigen, vrije beroepen, dividenden wordt geen inspanning gevraagd. Nochtans voorziet de Wet van 1996 dat de regering ook een gelijkwaardige matiging kan opleggen aan “de inkomens van de zelfstandigen, van de vrije beroepen, de dividenden, de tantièmes, de sociale uitkeringen, de huurprijzen en andere inkomens”. Die “andere inkomens” slaan zeker ook op de inkomens uit vermogen.
Deze regering blijft haar inleverings- en besparingspijlen echter alleen richten op de werknemers en uitkeringstrekkers. Werkelijk alle andere inkomensgroepen worden of gerust gelaten of nog extra beschermd. 
Deze indexsprong betekent inlevering van koopkracht, maar werkgevers hebben geen enkele verplichting om deze aan te wenden voor tewerkstelling. Ook de overheid als werkgever dient geen tewerkstelling te creëren of te handhaven. De werknemers sponsoren met hun koopkrachtinlevering zo de aandeelhouders of de staatskas. 
Terwijl er alternatieven zijn die veel rechtvaardiger zijn en veel doelmatiger. Op voorwaarde dat deze regering eindelijk het debat durft voeren over een rechtvaardige fiscale fiscaliteit, een shift van de bijdragen vanuit arbeid naar de inkomens uit vermogen. 
Tegelijkertijd worden de werkloosheidsuitkeringen van deeltijds werkenden, van tijdelijk werklozen, van schoolverlaters, van oudere werklozen verminderd. Voor deze regering is niet de werkloosheid het probleem, maar zijn de werklozen de schuldigen. Openbare diensten worden verminderd en personeel moet er verdwijnen. En als klap op de vuurpijl moeten we allen langer gaan werken.
Dit zijn genoeg redenen om te blijven ageren. De vakbonden willen sociale en fiscale rechtvaardigheid!
De vakbonden houden de druk hoog en zullen dat ook in de komende weken en maanden blijven doen omdat er nog heel wat dossiers resten die moeten aangepakt worden waardoor het onevenwichtig en onrechtvaardig regeringsbeleid dient bijgesteld te worden’.
Maak duidelijk dat zij niet alleen staan, maar dat zij ook in uw naam dit NEEN-signaal verkondigen. empty

Onderteken de petitie: