Stap op 21 maart mee voor de non-profit!

ACV Openbare Diensten neemt deel aan de grote lentemanifestatie van de non-profit op 21 maart 2017. Centraal staan de eisen voor nieuwe sociale akkoorden in de zorg- en welzijnssectoren. De acties eind vorig jaar zorgden voor de opstart van onderhandelingen op federaal en Vlaams niveau. Wij nemen deze onderhandelingen zeer ernstig, maar doen de regeringen dat ook wel?  

Er zijn veel redenen om daaraan te betwijfelen. Federaal is er geen duidelijk budget voor een nieuw sociaal akkoord, wordt de hervorming van de ziekenhuisfinanciering versneld doorgevoerd zonder overleg met de vakbonden en wordt de erkenning als zwaar beroep steeds uitgesteld. Op Vlaams niveau wil men wel met ons praten maar het mag geen geld kosten.  

Daartegenover staat dat de werkdruk bij alle personeelsleden uit zorg en welzijn de grenzen van het toelaatbare al lang heeft overschreden. Bovendien stoppen de regeringen niet met maatregelen te nemen die regelrecht indruisen tegen wat de sector vraagt.  

Er moeten dus zeer dringend nieuwe sociale akkoorden komen voor alle personeelsleden uit de zorg- en welzijnssectoren. Daarom komen wij op straat! Afspraak op 21 maart om 10.30 uur aan de Simon Bolivarlaan, zijkant van onze hoofdzetel (Helihavenlaan 21, 1000 Brussel).