Voordelen lidmaatschap

ACV Openbare Diensten garandeert haar leden een individuele en professionele dienstverlening. Die staat namelijk centraal in onze aanpak. We staan altijd klaar als je nood hebt aan informatie, advies, begeleiding of bemiddeling. 

Een gespecialiseerd en professioneel team van medewerkers staat klaar om je te helpen

  • We informeren en adviseren je, komen tussen bij je werkgever, gaan na of de reglementering correct toegepast is etc.
  • We verlenen juridische bijstand als dat nodig is. 
  • We begeleiden en ondersteunen je op alle vlakken van je arbeidssituatie. 
  • We beantwoorden je vragen over deeltijds werken of over de overgang naar een andere werkgever, we berekenen je loon, we bespreken je loopbaanmogelijkheden etc. We zijn er om je te helpen en bemiddelen bij je werkgever als dat nodig is.  
  • Onze consulenten blijven op de hoogte van de jongste wijzigingen in de wetgeving. Je kan dus steeds rekenen op correcte informatie. Je vindt hun contactgegevens op onze site.
  • Als er belangrijke wijzigingen zijn in de wetgeving, dan stellen we daarover vaak een brochure ter beschikking. 
  • We helpen je ook bij de uitbouw van je loopbaan. We organiseren regelmatig vormingen als voorbereiding op examens om je slaagkansen te vergroten. Ook bij een evaluatie kunnen we je helpen.  

Je kan gebruik maken van verschillende aanspreekpunten

  • Onze afgevaardigden op de werkvloer zullen je meteen wegwijs maken
  • In onze secretariaten kan je terecht bij onze consulenten en vakbondsverantwoordelijken. 
  • Als dat nodig is, schakelen zij onze juridische dienst in. Je krijgt juridische hulp bij een geschil via de rechtbank, bv. bij de betwisting van een opzeg, de erkenning van een arbeidsongeval, er fouten zijn in de betaling van je loon of premies etc. 

Syndicale premie

Als lid van ACV Openbare Diensten ontvang je elk jaar een syndicale premie. Alle informatie daarover vind je hier terug

Stakingsvergoeding

Problemen proberen we op te lossen door overleg, maar dat lukt niet altijd. Dan zijn acties nodig en komt het tot een staking. Om een staking te kunnen organiseren, moet 2/3e van de militantencomités daarmee akkoord gaan. Zo is er de garantie dat er niet lichtzinnig mee wordt omgesprongen.

Een lid van ACV Openbare Diensten dat in het geval van een staking loon verliest, krijgt een stakingsvergoeding. Die wordt uitbetaald via de ACV-verbonden. Het bedrag van de vergoeding op basis van 5-dagenweek:

Voltijds tewerkgesteldDeeltijds tewerkgesteld
Eerste week€ 30 per dag€ 15 euro per dag
Vanaf de tweede week€ 35 per dag€ 17,5 euro per dag
 
Om aanspraak te maken op de stakingsvergoeding moet je wel zes maanden lid zijn. Na drie maanden lidmaatschap heb je recht op 50% van de vergoeding en na één maand op 25%.

Meer dan bescherming bij vraag of conflict

Het ACV-lidmaatschap is meer dan alleen een bescherming bij vragen of conflicten met je werkgever of de werkloosheidsverzekering. We willen ook de rechten van werknemers veilig stellen via sociaal overleg. Goede sociale akkoorden zijn belangrijk voor alle werknemers.
Door je bij ons aan te sluiten maak je jezelf weerbaarder en de vakbondsinvloed sterker. Daar worden we allemaal beter van.


Hoeveel kost het?

Professionele ondersteuning is niet gratis. We vragen een bescheiden maandelijkse lidmaatschapsbijdrage.

Studenten en schoolverlaters die niet beroepsactief zijn kunnen vanaf 15 jaar tot en met 25 jaar gratis lid worden van het ACV met het Enter-jongerenlidmaatschap. Voor jobstudenten is dat zeker interessant.
CategorieBijdrage
Gewone leden + halftijdse loopbaanonderbreking€ 16,15
Kaders (niveau A)€ 16,15
Werklozen (na 3 maanden werkloosheid)€10,87
Voltijdse loopbaanonderbreking met vergoeding€ 7,87
Gepensioneerden€ 5,70
Zieken (na 3 maanden ziekte)€ 6,55
Leden zonder beroepsinkomen€ 4,69
Maximaal halftijds zonder bijkomende vergoeding€ 11,21
SWT (na 3 maanden)€ 10,87
Studenten met wachtvergoeding€ 8,27
Jaarlijks ACV-Okra€ 68,40
Halfjaarlijks ACV-Okra€ 34,20
Brandweer + andere centrale
Gratis