Huisregels Facebook

Welkom op onze Facebookpagina. Hier delen we wat ACV Openbare Diensten doet en denkt. We selecteren info en achtergrond die jou als volger van deze pagina kan boeien, motiveren, inspireren ... 
Het beheer van deze Facebookpagina is in handen van de medewerkers van ACV Openbare Diensten, of door hen gemandateerde afdelingsverantwoordelijken (militanten). Je kunt met hen contact opnemen via een privébericht of een mail naar openbarediensten@acv-csc.be.
We zijn nieuwsgierig naar wat je denkt of wat jou bezig houdt. Deel dus gerust jouw mening op onze pagina. Deze huisregels zijn belangrijk om de pagina voor jou, voor andere volgers en voor ons zinvol houden:  
  • Deel gerust je mening of ervaring in een comment, een nieuwe publieke post of een privébericht. Onbeleefde, racistische, vulgaire, opruiende, persoonlijk kwetsende … taal of voortdurend storende interacties met andere volgers of de paginabeheerders tolereren we niet. De paginabeheerders van ACV Openbare Diensten mogen je waarschuwen, je post verwijderen of negeren. Ook jezelf voordoen als iemand anders dan wie je bent, of irrelevante spam posten, is niet toegelaten. Je kunt geblokkeerd worden bij online gedrag dat echt grensoverschrijdend is. Bij vragen of problemen kun je ons contacteren in een privé-bericht of via openbarediensten@acv-csc.be 
  • Als we jouw input willen gebruiken om actief te verspreiden (bv. een quote, foto's, afbeeldingen, video's ...) binnen of buiten Facebook, dan zullen we je altijd eerst persoonlijk contacteren voor toestemming.
  • Wil je foto's of teksten die hier worden gepubliceerd bewerken of verspreiden op andere media dan Facebook, of gebruiken voor commerciële redenen, contacteer ons dan eerst in een privébericht of via openbarediensten@acv-csc.be. Op heel wat materiaal hebben wij of anderen auteurs- of privacyrechten. Onrechtmatig gebruik van ons materiaal, kan de aanleiding zijn voor een klacht. 
  • Deel geen persoonlijke contactgegevens, zoals je adres, bankgegevens, telefoonnummer in publieke posts, noch van jezelf, noch van anderen. Als je die toch met ons deelt, bv. in een privébericht, dan respecteren we je recht op privacy en beroepsgeheim. Meer details over hoe we omgaan met je gegevens, hoe je ze kunt laten aanpassen of verwijderen, vind je hier.
  • We besteden veel zorg aan de opmaak van de informatie die je op deze pagina vindt. Wetgeving, onderhandelingen, acties kunnen razendsnel ontwikkelen, en de thema's zijn soms uiterst complex. We nemen geen juridische verantwoordelijkheid voor wat we publiceren, of voor mogelijke fouten of misverstanden die uit het gebruik van deze informatie zouden ontstaan. Alleen onze dienstverleners geven tijdens een persoonlijk contact de meest actuele en relevante info.
  • Onze pagina kan ook links bevatten naar andere sites, waarover we geen controle hebben. In dit geval zijn we evenmin aansprakelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of voor de inhoud ervan.