Onze kantoren

Brussel

De hoofdzetel van ACV-Openbare Diensten

Helihavenlaan 21
1000   Brussel
Algemeen e-mailadres: openbarediensten@acv-csc.be    -   Telefoon: 02/208 23 11

Mail ons   

Bel ons

Brandweer: brandweer@acv-csc.be02/208 24 34
Brusselse Overheden: openbarediensten.brussel@acv-csc.be02/208 23 94
Federale Overheid: federale.overheid@acv-csc.be02/208 24 50
Militairen: militairen@acv-csc.be02/208 24 30 
Politie: politie@acv-csc.be02/208 24 20
Vervoer (De Lijn, MIVB, Autobus): vervoer@acv-csc.be02/208 24 40
Vlaamse Overheid: vlaamse.overheid@acv-csc.be02/208 23 60
Zorgsector: u43jmr@acv-csc.be02/208 23 85
Lokale Besturen (gemeenten, ocmw's, provincies, intercommunales)contacteer onze gewesten (zie hieronder)