Geen verplicht pensioen meer op 60 na 365 dagen ziekte

Hangmat
Vanaf 1 juli 2016 verschuift de verplichte pensionering na meer dan 365 dagen ziekte naar de leeftijd van 62 jaar.
Vanaf 1 januari 2017 wordt dat 62,5 jaar.
Vanaf 1 januari 2018, 63 jaar.
Officieel dient deze verandering om mensen langer aan de slag te houden. In werkelijkheid wil de regering besparen op de pensioenen. Zolang iemand met ziekteverlof is, blijft die persoon immers ten laste van de werkgever en niet ten laste van de pensioenbegroting. En voor de staatskas scheelt dat heel wat.

De reacties over deze maatregel zijn verdeeld. Sommige langdurig zieken die het niet meer zien zitten om weer aan de slag te gaan, zijn boos. Hun pensionering wordt immers uitgesteld.
Anderen, met nog weinig ziektekrediet op de teller, die op het einde van hun loopbaan ernstig ziek worden, maar later toch nog opnieuw aan de slag willen, zijn blij met de maatregel. Voor hen was de verplichte pensionering op 60 een nadeel. 

Precies omwille van die tegengestelde reacties, vinden wij dit geen goede maatregel. Eigenlijk is er gewoon maatwerk nodig voor specifieke situaties en voorkeuren van personeelsleden.
Maar ongeacht wat wij ervan denken, de wetgeving verandert op 1 juli.