Perequatie 2015

De perequatie zorgt voor een tweejaarlijkse aanpassing van de ambtenarenpensioenen aan de stijging van de lonen. De perequatie zorgt er voor dat de pensioenen de welvaart volgen. De omvang van de perequatie in 2015 blijft bijzonder beperkt. De verhoging die vanaf januari zal worden toegepast bedraagt gemiddeld 0,3%. Daarmee is de omvang van de huidige perequatie ongeveer half zo groot als die van elk van de drie voorgaande perequatierondes. Uiteraard verschillen de percentages sterk per sector. Een derde van de gepensioneerden zullen helemaal geen perequatie ontvangen omdat er geen loonstijgingen waren in hun sector. Nog eens een derde heeft een verhoging lager dan 0,4%. De hoogste perequatie gaat naar de gepensioneerden uit het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Vanaf januari stijgen de pensioenen er met 0,73%.
 1. Federale overheid                                                 0,02%
 2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest                         0,09%
 3. Vlaamse Gemeenschap                                         0,35%
 4. Waals Gewest                                                         0,00%
 5. Franse Gemeenschap                                         0,38%
 6. Duitstalige Gemeenschap                                 0,00%
 7. Onderwijs Vlaamse Gemeenschap                         0,73%
 8. Onderwijs Franse Gemeenschap                         0,00%
 9. Lokale besturen van het Vlaams Gewest                 0,33%
 10. Lokale besturen van het Waals Gewest                 0,55%
 11. Lokale besturen Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,01%
 12. Leger                                                                 0,00%
 13. Geïntegreerde politie                                         0,00%
 14. Autonome overheidsbedrijven                                 0,51%
 15. N.M.B.S Holding, Infrabel en de N.M.B.S                 0,00%