Info-namiddag Pensioenen Openbare Sector

Joris Lermytte (stafmedewerker pensioenen) geeft uitleg over volgende thema’s:
  • Verlofgeld als gepensioneerde
  • Overlevingspensioen 
  • Pensioen en Werken 
  • Pensioen in het buitenland
  • Actualiteit i.v.m pensioenen
Iedereen van harte welkom!