Huidige pensioenwetgeving nog geldig in 2015

Begin oktober werd in het federale regeerakkoord een nieuwe pensioenhervorming aangekondigd. De Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) besliste daarop om geen ramingen en pensioenbeslissingen meer mee te delen voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2015. De pensioendienst wilde daarmee voorkomen dat ze informatie zou verstrekken die foutief zou blijken na latere hervormingen. Ambtenaren zouden daardoor verkeerde loopbaankeuzes kunnen maken. 

Intussen is gebleken dat de hervormingen pas ten vroegste zullen ingaan vanaf 2016. De huidige wetgeving zal in 2015 van toepassing zal blijven. De PDOS verduidelijkt dit als volgt:
  • Het afbouwen van de diplomabonificatie voor het vaststellen van de pensioneringsdatum zal pas starten in 2016. Het afbouwschema ligt nog niet volledig vast maar wordt eerstdaags beslist. Opgelet: er is nog geen sprake van een afbouw van de diplomabonificatie voor de berekening van het pensioenbedrag.
  • Voor de personen wiens pensioen volgens de huidige wetgeving kan ingaan in 2015, wijzigt er niets. Diegenen die reeds aan de pensioenvoorwaarden voldoen maar hun beroepsactiviteit toch verder zetten, kunnen zich ook in de toekomst op deze voorwaarden blijven beroepen.
  • Voor de personen die zich reeds in een verlof of disponibiliteit voorafgaand aan de oppensioenstelling bevinden en waarvoor vooraf een formele datum van oppensioenstelling is vastgesteld, wijzigt er niets. De datum blijft behouden. Ook wanneer voor deze gevallen de vroegst mogelijke datum van oppensioenstelling zich situeert na 2015.
  • Voor lopende of nieuwe aanvragen voor een verlof of disponibiliteit voorafgaand aan de oppensioenstelling waarbij de pensioneringsdatum nog valt binnen 2015, wijzigt er niets.

De PDOS laat dan ook weten dat ze start met de behandeling van de aanvragen van pensioenen die zouden moeten ingaan in 2015.
Lees de mededeling van de PDOS