Vakbondsfront betreurt onwil regering

Ondanks enkele verbeteringen zullen de getroffen personen niet langer voldoen aan de loopbaanvoorwaarden voor een vervroegd vertrek. Daardoor zullen ze tot zeven jaar langer moeten werken en dat betekent minder beschikbare jobs voor jonge gediplomeerden. Deze maatregelen treffen veel personeelsleden, onder meer in de onderwijssector.

De vakbonden waren vragende partij om de pensioenproblematiek integraal op te nemen in de werkzaamheden van het toekomstige NPC (Nationaal Pensioencomité). Het vakbondsfront betreurt dan ook dat de regering het pensioendossier van de openbare diensten opsplitst, met een aantasting van de verworven rechten en voortdurende ongerustheid bij het personeel als gevolg.

De vakbonden verwachten dat de regering voor rede vatbaar zal zijn en binnen het NPC een debat over de pensioenproblematiek ten gronde zal voeren.