Militantenconcentratie gemeenschappelijk vakbondsfront

Met een nipte meerderheid keurde de algemene raad van het ACV afgelopen dinsdag het ontwerp sociaal akkoord goed. Maar op datzelfde moment werd duidelijk gemaakt dat we verder zouden gaan met ons verzet tegen een aantal onaanvaardbare eisen. 

Ook duidelijk is dat er voor de openbare sector nog heel veel werk is. We vroegen de regering om specifieke besprekingen voor de openbare diensten op te starten. Daar zijn we nu volop mee bezig. Voor de pensioenhervorming willen we enkele essentiële onderdelen van ons stelsel beschermen. En als mensen langer moeten werken, dan zijn er begeleidende maatregelen nodig. We willen garanties dat er geen naakte ontslagen van contractuelen komen. En de stelselmatige besparingen op de kap van het personeel moeten stoppen. 

Het overleg gaat dus gewoon verder. Maar in tussentijd blijven we wel druk zetten. 

Concreet wil het gemeenschappelijk vakbondsfront met een militantenconcentratie de aandacht vestigen op de volgende eisen: 

1. Rechtvaardige fiscaliteit en tax shift.
2. De regeringsmaatregelen in de werkloosheidsverzekering, de beschikbaarheid en de pensioenhervorming voor de privé- en openbare sector. 
3. De koopkracht en de indexsprong.
4. De verdediging van kwalitatieve openbare diensten en de onderhandelingen voor de werknemers in de openbare sector en het onderwijs. 

Meer informatie over plaats en praktische schikkingen volgt!