Amper budget voor sociale correcties indexsprong

2014-10-30  Regering voorziet amper sociale correcties
Het ACV heeft de voorbije dagen alle informatie over de begroting uitgeplozen op zoek naar de naar de aangekondigde sociale correcties op de indexsprong.
Het enige wat het ACV terugvond in de begrotingsmaatregelen is een budget van 127 miljoen, voor sociale correcties van de indexsprong. Ver springt de regering daar niet mee. Alleen al om de indexsprong te compenseren voor de minimumuitkeringen is circa 312 miljoen nodig. En dan is er nog geen enkele correctie gebeurd voor de andere uitkeringen, die ook al geen vetpot zijn.
Ook voor een correctie van de indexsprong voor de minimumlonen is er met dit schamele budget van 127 miljoen geen ruimte. Of voor andere besparingen op onvrijwillig deeltijdsen (tot  32% inkomensverlies), op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid (- 9%) of het afschaffen van de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen (een inkomensverlies tot 29%).  Zomin als Vlaanderen vandaag al iets deed voor de compensatie van de indexsprong op de kinderbijslagen.
Ook de verhoging van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten is geen sociale correctie voor de indexsprong. Deze fiscale ingreep is een compensatie voor de verhoging van BTW en accijnzen met 889 miljoen euro. Dit staat zo in het regeerakkoord. Hoe hard de regering ook haar best doet, je kan een euro geen twee keer uitgeven.
Het ACV stelde bovendien vast dat de regering bovenop ook stevig bespaart in de welvaartsenveloppe. Die enveloppe, in het leven geroepen in 2005, moet de welvaartsachterstand, die de uitkeringen doorheen de jaren opliepen, beetje bij beetje repareren.  En ze koppelen aan de verdere evolutie van de welvaart.  Los van indexatie, die de uitkeringen voor de stijgende levensduurte moet corrigeren. Uit het budget voor de sociale uitkeringen van de werknemers schrapt de regering tweemaal  95 miljoen voor de gecommunautariseerde kinderbijslag. Met bovenop nog eens een extra besparing in 2018. In 2018 komt dat alles neer op 23% minder in de welvaartsenveloppe. Dit nog eens bovenop de indexsprong.
“Het slimme van deze zogenaamde ‘slimme indexsprong’ zit vooral in de manier waarop deze asociale maatregel verpakt wordt,” stelt ACV-voorzitter Marc Leemans. “Hoe dit alles is te rijmen met het indijken van armoede, is me een raadsel. De regering verklaart dat ze de uitkeringen wil optrekken tot de Europese armoedenorm. In de feiten zien we alleen maar minder middelen en dus verarming.”