Wereldvrouwendag: stap mee met ACV in de vrouwenmars8 maart is het wereldvrouwendag. Wereldvrouwenmars eist dat de politiek dringend van koers verandert en dat ze de recente besparingsmaatregelen op de kap van vrouwen stopt. ACV Openbare Diensten steunt die strijd en stapt mee in de vrouwenmars. Doe jij ook mee? 

Wereldvrouwenmars eist een politiek engagement voor een dringende koerswijziging om milieu- en sociale catastrofes te voorkomen die specifiek de vrouwen treffen. Ze stellen een duurzame economie voor, waar vooral het leven, het collectief welzijn, de effectieve gelijkheid van rechten en het respect voor het milieu primeren boven de markt, de productiviteit en de zoektocht naar winsten ten voordele van een bepaalde minderheid.

De Wereldvrouwenmars zegt stop tegen het patriarchaat en de besparingen van de laatste jaren die een negatieve impact gehad hebben op vrouwen en die ook andere groepen benadeelden (bijvoorbeeld jongeren, migranten). De regering geeft geschenken aan de werkgevers en aandeelhouders, maar de sociale zekerheid staat in het rood. De Wereldvrouwenmars eist een sociaal-economisch vrouwelijke politiek, die de vrouwen toelaat een betaalde voltijdse job te kunnen bekomen en ervoor zorgt dat de mannen hun deel van het gezinstaken op zich nemen.

ACV en ACV Openbare Diensten steunen die strijd. Een delegatie van onze organisatie zal dan ook aanwezig zijn bij de manifestatie. Bij deze doen we een warme oproep om met zoveel mogelijk mensen bij die delegatie aan te sluiten en zo je stem te laten horen voor vrouwenrechten.

Met ACV verzamelen we om 17.30 u op het Europalein, dichtbij het Hilton aan Brussel-Centraal. Om 17.30 u vertrekt de mars om om 18.30 u aan te komen aan het Luxemburgplein. Daar wordt een symbolische actie gedaan tegen de besparingspolitiek.