Ouderschapsverlof vanaf nu flexibeler op te nemenEind 2018 werden twee wetten gewijzigd zodat het mogelijk werd om naast de bestaande opnamevormen ook 1/10e ouderschapsverlof op te nemen. Om daadwerkelijk een 1/10e opnamevorm te kunnen invoeren was het noodzakelijk om een aantal koninklijke besluiten aan te passen. Dat is nu gebeurd. Vanaf 1 juni wordt het dus mogelijk om de vier maanden voltijds thematisch ouderschapsverlof op te nemen in een vermindering met 1/10e voor maximaal 40 maanden.

Je kan iedere week een halve dag ouderschapsverlof nemen of om de week een volledige dag. Je moet wel de toestemming van je werkgever krijgen.

De uitkering voor het 1/10e ouderschapsverlof bedraagt de helft van de uitkering van het 1/5e ouderschapsverlof.

Daarnaast wordt het ook mogelijk, met een akkoord van je werkgever, om voltijds en halftijds ouderschapsverlof en voltijds verlof voor medische bijstand op te splitsen in:
  • een week of een veelvoud daarvan bij een voltijdse onderbreking
  • een maand of een veelvoud daarvan bij halftijdse onderbreking
Deze regelingen gelden voor iedereen en gaan in vanaf 1 juni.

De notie ‘kind met een handicap’ in het kader van thematisch ouderschapsverlof wordt breder ingevuld en de leeftijdsgrens wordt opgetrokken tot 21 jaar voor een kind dat voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of dat een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag. Ook kinderen die een aandoening hebben die tot gevolg heeft dat ten minste 9 punten toegekend worden in de 3 pijlers van de medisch-sociale schaal komen voortaan in aanmerking. Deze maatregel is reeds van kracht sinds 31 december 2018.

Heb je vragen? Contacteer ons