ACV Openbare Diensten keurt ontwerp IPA goedNa interne consultatie heeft het Nationaal Comité van ACV Openbare Diensten beslist om groen licht te geven voor het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord. Eergisteren maakte ACV-CSC Metea al bekend dat te zullen doen. De komende dagen zullen ook andere deelorganisaties van het ACV een beslissing nemen. De algemene raad van het ACV die op dinsdag 26 maart bijeenkomt, zal het finale standpunt bepalen.

Hoewel een maximale loonmarge van 1,1% als té mager wordt ervaren, hecht ACV Openbare Diensten veel belang aan de totstandkoming van een Interprofessioneel Akkoord. Het luik over de welvaartsvastheid van sociale uitkeringen en een reeks andere maatregelen rond eindeloopbaan zijn immers onderdelen die ook voor de openbare sector van groot belang zijn. ACV Openbare Diensten vindt dat de regering het IPA onverkort moet respecteren en uitvoeren.

ACV Openbare Diensten wil daarnaast dat de totstandkoming van een IPA aanleiding kan zijn om ook voor het overheidspersoneel tot nieuwe sociale akkoorden te komen. De afgelopen jaren werden er voor het overheidspersoneel immers geen cao’s afgesloten omwille van politieke onwil vanuit bepaalde hoeken. Dat willen we de komende maanden