Solidariteitsbijdrage hoogste pensioenen gaat omlaagDe vermindering van de solidariteitsbijdrage voor de hoogste pensioenen is goedgekeurd in het parlement. De maatregel moet zorgen voor meer koopkracht. 

Wie een pensioeninkomen heeft van meer dan 2358,33 euro moet een extra belasting betalen die oploopt tot 2 %. Deze bijdrage werd ingevoerd in 1994 als crisisbelasting. De inhouding varieert tussen 0 en 2% naargelang de hoogte van het totale brutobedrag van de pensioenen, renten en andere aanvullende voordelen en de gezinslast. 

De maandelijkse bruto drempelbedragen worden verhoogd:
Alleenstaande gepensioneerdeGepensioneerde met gezinslast
Huidige drempel2358,33 euro2726,52 euro
Verhoogde drempel2594,45 euro2999,51

Het wetsontwerp is nu goedgekeurd in het parlement. Men hoopt de maatregel op 1 maart in werking te kunnen laten treden. Ook de fictieve rente van 4,75 % die gebruikt wordt voor de omzetting van het aanvullend pensioen in kapitaal, zou binnenkort worden aangepast.

ACV Openbare Diensten vraagt al lang dat de solidariteitsbijdrage zou verlagen, maar betreurt dat de minimumpensioenen niet tegelijk verhoogd worden.