Maskers vallen over ziekteverlof overheidspersoneelDe regering heeft bevestigd dat er vanaf 1 januari 2019 een einde komt aan het bestaande systeem van ziekteregeling voor het federaal overheidspersoneel en de bijzondere korpsen. Zieken zullen in de toekomst alleen de eerste dertig dagen van hun afwezigheid nog hun volledig loon krijgen. Er komt wel een overgangsmaatregel waardoor mensen de ziektedagen kunnen behouden die ze tot nu toe hebben opgebouwd.
 
Minister Vandeput laat nu dus de maskers vallen. Al twee jaar lanceert zijn kabinet voorstellen over het ziekteverlof, maar telkens komt het kabinet er achteraf op terug. Twee weken geleden, tijdens de onderhandelingen, heeft het kabinet nog bevestigd dat de ziekteregeling niet aangepast zou worden in de Codex voor federaal overheidspersoneel. Nu beslist de regering opnieuw iets anders. De geloofwaardigheid is daarmee volledig zoek. 

Cliché ontkracht
De wijziging aan het ziekteverlof zou er volgens sommige regeringsleden moeten komen om te verhinderen dat personeelsleden het ziektekrediet opsparen en net voor hun pensioen opnemen. “Er zijn vandaag ambtenaren die twee jaar eerder met pensioen kunnen omdat ze nooit lang ziek zijn geweest”, zei het kabinet-Jambon. De minister zou de strijd tegen het absenteïsme ook opvoeren door de controles te versterken.

Vorig jaar heeft minister Vandeput nochtans aan de vakbonden laten weten dat er weinig of geen misbruiken worden vastgesteld en het aantal controles kon worden afgebouwd. Ook uit cijfers van Medex, medische controledienst, blijkt dat het cliché van de ambtenaar die misbruik maakt van het ziektestelsel niet klopt. Vastbenoemden zijn zelfs minder vaak afwezig dan contractuelen. 


Bron: Medex

Bovendien hebben we van het plan tegen burn-out, dat al lang aangekondigd is, ondertussen nog niets gezien. Nochtans is zo’n plan net nodig.

Aanvullend loon voor contractuelen
Tegelijk eisen wij een aanvullende verzekering voor contractueel overheidspersoneel zodat ook zij nog kunnen rondkomen als ze ziek worden. Zulke regelingen bestaan vandaag in de meerderheid van de bedrijven en zouden dus ook gerealiseerd moeten worden in de openbare sector. Een harmonisatie naar het interprofessioneel minimum is voor ons geen optie.

Acties
ACV Openbare Diensten zal de ingrepen in de ziekteregeling en in het statuut van het overheidspersoneel verder aanvechten. We hadden eerder al aangekondigd dat er na het verlof acties zouden volgen als de minister doorgaat met zijn plannen. Het ziet er dus naar uit dat we die effectief zullen moeten voeren.