Aanvechting interimarbeid bij Grondwettelijk Hof


ACV Openbare Diensten vecht het decreet interimarbeid in de Vlaamse overheid en de lokale besturen aan bij het Grondwettelijk Hof omdat het de overheid toelaat interimarbeid te gebruiken zoals ze dat zelf wilt, zonder overleg.
In het decreet staat niets over enige vorm van collectief onderhandelen, wat betekent dat de Vlaamse overheid op eigen initiatief en zonder voorafgaand overleg met de vakbonden gebruik kan maken van interimarbeid. De vakbonden op de hoogte brengen zou voldoende zijn. Dat is een flagrante schending van het syndicaal statuut. Die verplichting is er trouwens wel voor de privésector. Om nog maar te zwijgen van de meerkost en onzekerheid die interimarbeid met zich meebrengt. Uitzendkrachten hebben namelijk niet dezelfde garanties als statutaire personeelsleden (werkonzekerheid, geen anciënniteit, geen ontslagvergoeding, minder bescherming in het geval van ziekte ...). 

We hebben een verzoekschrift neergelegd bij het Grondwettelijk Hof om de vernietiging te vragen van het decreet. Als het Grondwettelijk Hof ons standpunt volgt en ons gelijk geeft, dan wordt het decreet vernietigd en dan zal interimarbeid niet mogelijk zijn in de openbare sector in Vlaanderen.