Regering moet akkoord zware beroepen respecterenDe Arbeidsraad (NAR) kon jammer genoeg geen consensus bereiken over een omschrijving van de zware beroepen voor de privésector. Uit de berichtgeving blijkt voldoende dat men van werkgeverszijde niet bereid was om tot echte oplossingen te komen. Dat leidt ondertussen tot spanningen in sommige sectoren.

De ACV-centrales voor de openbare sector betreuren dat er voor de privésector nog steeds geen oplossing voorhanden is. We hopen dat alsnog een bevredigende oplossing kan gevonden worden.

Tegelijk onderlijnen zij het belang van het akkoord in de openbare sector. Ook al doen sommige waarnemers er soms al te gemakkelijk minnetjes over, het belang van het akkoord staat buiten kijf. De voorstelling van zaken alsof het akkoord te veel groepen als zwaar beroep zou kwalificeren is volledig overdreven.

We rekenen erop dat minister van pensioenen Bacquelaine er binnen de regering voor zorgt dat het akkoord voor de openbare sector integraal gerespecteerd wordt. Geen correcties via de zware beroepen komt erop neer dat enkel de verstrengde pensioenvoorwaarden overblijven. Dat zou een regelrechte aanfluiting zijn van het engagement dat de regering zelf heeft opgenomen.