Algemene staking over zware beroepen is nu niet aan de ordeDe socialistische overheidsvakbond ACOD heeft een algemene staking aangekondigd op 27 februari over de kwestie van de zware beroepen. Nu hierover een algemene staking uitroepen voor de openbare sector is volgens ACV Openbare Sector onnodig en voorbarig. Op dit ogenblik moet de regering nog concrete voorstellen op tafel leggen. Ook is er nog geen enkele duidelijkheid over de lijst van situaties die zullen worden erkend als zwaar beroep. Wie moet dan waartegen staken?
ACV Openbare Sector wil over de zware beroepen komen tot een goede, onderhandelde oplossing die beantwoordt aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de personeelsleden in overheidsdiensten, overheidsbedrijven en het onderwijs. Die oplossing is vanaf januari 2019 absoluut nodig, om de verstrenging van de pensioenvoorwaarden voor wie een zwaar beroep heeft te corrigeren.
We vragen aan minister Bacquelaine de werkelijke onderhandelingen nu eindelijk op te starten. Ondertussen zullen we uiteraard wel het personeel verder informeren en sensibiliseren over de problematiek. Mochten de onderhandelingen mislukken, dan pas zijn eventuele zwaardere acties aan de orde en niet nog voor de onderhandelingen moeten starten. 
De jongste politieke verklaringen over het zogenaamde vierde criterium (mentale of emotionele belasting) hebben veel onzekerheid doen ontstaan. ACV Onderwijs zal daarom het belang van het vierde criterium ondersteunen met specifieke initiatieven.

De uitwerking van de zware beroepen zal nog heel wat tijd in beslag nemen. Onze prioriteiten daarbij zijn:
  • de in acht neming van de consensus die vorig jaar is bereikt in de bijzondere commissie voor de openbare sector van het nationaal pensioencomité die mensen met een zwaar beroep toelaat op basis van vier criteria vroeger met pensioen te gaan zo zij dat wensen;
  • de volledige besteding van het beschikbare budget op basis van het systeem van de tantièmes, waartoe de minister zich reeds in april 2016 heeft verbonden;
  • behoorlijke overgangsmaatregelen zodat de prestaties uit het verleden door werknemers die een zwaar beroep hebben maar die voorheen geen voordelige pensioenbreuk hadden, worden meegeteld;
  • de erkenning als zwaar beroep moet zowel gelden voor vastbenoemd als contractueel overheidspersoneel.