Geef Europese overheidsmedewerkers toegang tot vakbondVandaag is het Public Service Day, de dag waarop de openbare sector en de rechten van de mensen die er werken centraal staan. Helaas neemt Europa het niet zo nauw met die rechten, want de Europese Commissie weigert het recht op informatie en verdediging door vakbonden voor Europees overheidspersoneel in een richtlijn te gieten. De vakbonden dagen Europa nu voor de rechter.

Er bestaat al een Europese richtlijn voor informatie en consultatie voor werknemers in de privésector, maar de openbare sector werd niet mee opgenomen in die richtlijn. De richtlijn zegt dat werkgevers vakbonden moeten informeren en consulteren over herstructureringen, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, werktijd en work-life balance. Het geeft vakbonden ook het recht om over die zaken te onderhandelen.

Door hen uit te sluiten van de richtlijn, worden overheidsmedewerkers in bepaalde Europese landen het recht ontzegd om geïnformeerd, geconsulteerd en verdedigd te worden door vakbonden.

Eerder dit jaar bereikten de Europese sociale partners nochtans een akkoord om eenzelfde richtlijn te maken voor de openbare sector. De Europese Commissie weigert dat akkoord nu om te zetten in een voorstel tot wetgeving. Op die manier ondermijnt de Commissie de sociale dialoog en het principe van gelijke behandeling van alle werknemers. Nochtans werden die twee zaken zes maanden geleden nog bevestigd in de Europese Pijler van Sociale Rechten, ondertekend door de Europese Commissie zelf.

De European Federation of Public Service Unions (EPSU), de federatie van Europese vakbonden voor de openbare sector, heeft daarom besloten om de Commissie voor de rechtbank te dagen. Het is namelijk niet mogelijk om kwalitatieve publieke diensten te verlenen als er geen respect is voor de rechten van de werknemers die die diensten verlenen.