ACV Openbare Diensten wil meer kansen voor langdurig ziekenMinister van Pensioenen Bacquelaine grijpt een zeer moeilijke individuele situatie aan om de afschaffing van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid opnieuw in de markt te zetten. Langdurig zieken moeten echter meer kansen krijgen tot re-integratie zonder dat ze in onzekerheid worden gestort.

De regering wil het ziektepensioen voor langdurig zieke ambtenaren afschaffen. Wie meer dan een jaar arbeidsongeschikt is, zou worden overgedragen aan een verzekeringsinstelling. Je kan dan nog slechts rekenen op 40%, 55% of 65% van een begrensd loon. Wat de regering voorstelt, is zelfs minder voordelig dan wat gangbaar is voor werknemers in de privésector. 

Mensen die langdurig ziek zijn, dreigen zwaar te worden getroffen door deze maatregel. Ze houden veel minder over terwijl er geen aangepaste jobs zijn voor wie dat nodig heeft. Het idee dat zij wel een job zullen vinden in de privésector is een illusie. De regering moet in de eerste plaats inzetten op meer re-integratiekansen voor langdurig zieken.

Wanneer re-integratie echt definitief onmogelijk blijkt, mogen langdurig zieken ook niet worden gedumpt bij een verzekeraar. Daar biedt het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid nog steeds een belangrijke houvast. Meestal wordt ook pas overgegaan tot pensioen wegen lichamelijke ongeschiktheid in de tien jaar vóór de normale pensioendatum. Pensionering op jonge leeftijd blijft gelukkig de uitzondering en zou in de toekomst best zo veel mogelijk vermeden worden.

Het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid zomaar afschaffen zou gewoon een hardvochtige besparingsoperatie zijn op de rug van de zwaksten uit onze samenleving. Zoiets kan niet voor ons. We willen meer re-integratiekansen, maar ook zekerheid voor wie echt niet meer verder kan.

Meer over onze voorstellen voor re-integratie van langdurig zieken. 
Meer over de regeringsvoorstellen.