Binnenkort ook ouderschapsverlof van 1/10e mogelijkTot nu toe kon ouderschapsverlof slechts voltijds, halftijds of 1/5e worden opgenomen. Binnenkort kan je ook 1/10e opnemen. 

Hoe de nieuwe opnamevorm er concreet zal uitzien - de duur van het ouderschapsverlof (40 maanden 1/10e), planning van het verlof (1/2e dag per week of 1 dag om de week) - moet nog verder uitgeklaard worden. Je zal recht hebben op een uitkering van de RVA, maar hoeveel die zal bedragen en hoe het wordt toegekend moet ook nog worden aangepast aan de nieuwe opnamevorm. Dat moet gebeuren vooraleer de wet effectief van kracht kan gaan.