My Pension toont nu ook opbrengst van afgekochte studiejarenOp mypension.be kan je als ambtenaar nu ook zien hoeveel meer pensioen je zal krijgen wanneer je je studieperiode afkoopt. Binnenkort moet diezelfde informatie beschikbaar zijn voor werknemers uit de privésector. Hoeveel maanden je het best afkoopt, is daarmee nog niet duidelijk.

In ruil voor de afschaffing van de diplomabonificatie kunnen ambtenaren, net als werknemers, studiejaren afkopen. Afgekochte jaren tellen dan mee voor de berekening van het pensioenbedrag. Ambtenaren die hun studiejaren afkopen vóór 1 december 2019 en werknemers die dat doen vóór 1 december 2020, genieten meestal van de voordeligste voorwaarden.

Op My Pension kon je al zien hoeveel studiejaren je gratis ontvangt en hoeveel je er nog kan afkopen. Nu kan je er ook zien hoeveel meer pensioen je ontvangt als je betaalt voor je studiejaren. Hoeveel jaren je het best afkoopt, blijft daarmee wel nog steeds onduidelijk. Wanneer je maanden afkoopt boven het maximum, brengen die niets op. Dat is het geval wanneer je loopbaan langer wordt dan 45 jaar. Dan ligt je pensioen hoger dan 75% van de bezoldiging en wordt het beperkt. Het aantal maanden dat je het best afkoopt, ligt dus soms lager dan het aantal maanden dat je KAN afkopen. Over dat optimum zegt My Pension niets.

Als je het optimaal aantal af te kopen maanden wil kennen, dan kan je bij ons terecht. Neem daarvoor contact op met onze consulenten.