Dit zijn de dingen die je het best checkt op My Pension300 000 Belgen kunnen hun pensioen niet berekenen op My Pension. Vooral bij mensen met een gemengde loopbaan werden er veel problemen gesignaleerd. Deze checklist helpt je alvast de problemen te ontdekken. 

Checklist

Dit zijn de zaken die je het best checkt:
  • Is je legerdienst opgenomen in je loopbaan?
  • Zijn er diploma's die ontbreken? 
  • Staat er een bedrag vermeld bij periodes van werkloosheid? 
  • Staat er een bedrag vermeld tijdens periodes als tewerkgestelde werkloze? 
  • Staat er een inkomen vermeld bij periodes van zwangerschap? 
  • Staat er een bedrag vermeld als je voor 2012 een tijdskrediet hebt opgenomen? 
  • Staat er een bedrag vermeld tijdens periodes van ziekte en invaliditeit? 

Andere problemen

Er wordt ons ook gemeld dat er veel problemen zijn bij gemengde loopbanen. Die mensen krijgen vaak de volgende boodschap te lezen:

Uw pensioendatum en raming van uw pensioenbedrag kunnen momenteel niet worden berekend. Bepaalde gegevens in uw loopbaan laten geen automatische berekening van uw pensioendatum en de raming van uw pensioenbedrag toe. Onze medewerkers onderzoeken momenteel uw dossier

Ook een pdf-rapport downloaden om je gegevens bij te houden blijkt vaak onmogelijk. 

Wij raden iedereen aan om alle problemen te melden bij de pensioendienst. Alleen zij kunnen je gegevens aanpassen.