ENQUÊTE: Ongewenst gedrag bij hulpverlening aan huis

Werk je in een openbare dienst en is de werkplek de woning van de patiënt, gebruiker of cliënt? Vul dan deze bevraging in.

"Een maatschappelijk werker gaat bij een cliënt aan huis voor een sociaal onderzoek en wordt de huid vol gescholden. Een verpleegkundige krijgt telkens van een patiënt seksueel getinte opmerkingen. Een onderhoudsmedewerker heeft schrik om bij een hulpbehoevende te gaan poetsen want die persoon kan zijn handen niet thuishouden."
Zijn die situaties herkenbaar? Of komen zulke situaties zelden of nooit voor? ACV Openbare Diensten wil het weten. Niet om een negatief beeld te schetsen, want het merendeel van de patiënten, gebruikers en cliënten gaat heel correct met hulpverleners om en is zeer tevreden over de hulp en begeleiding. 

Maar elk geval van wangedrag bij hulpverlening is er één te veel. Toch is de problematiek nog vaak taboe. Taboes in de zorg moeten we doorbreken. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig. 

Vul de enquête in!Negatieve ervaringen blijven dikwijls lang hangen en medewerkers hebben niet altijd de moed, de gelegenheid of de mogelijkheid om het wangedrag aan te kaarten. 

En...niet alleen vrouwen zijn het slachtoffer van ongewenst en problematisch gedrag. Ook mannen worden ermee geconfronteerd. En wat blijkt? Mannen hebben nog meer schroom om dergelijk gedrag aan te kaarten dan hun vrouwelijke collega's. 

ACV Openbare Diensten vindt dat we al het mogelijke moeten doen om ervoor te zorgen dat alle medewerkers uit zorg en welzijn zich maximaal kunnen inzetten bij hun zorg-, hulp-, en begeleidingstaken. 

De bevraging loopt tot 30 juni 2018. In het zomerverlof verwerken we de antwoorden om dan in de loop van september 2018 met de resultaten en concrete voorstellen naar buiten te komen. 

Deze bevraging is een initiatief van ACV Openbare Diensten in samenwerking met de vrouwenwerking. 

Mail ons op vrouwenacv-od@gmail.com voor meer informatie. 

Verantwoordelijke: Hilde De Leeuw