Gemengde loopbaan? Let op voor te snel pensioen

In 2016 ontving de ombudsman pensioenen 1540 klachten over pensioenen. De meeste klachten gingen over de vaststelling van de vroegst mogelijke pensioendatum. Vooral ambtenaren met een gemengde loopbaan hadden problemen met die datum. Zij hebben namelijk recht op meerdere pensioenen, maar vaak ontstaat dat recht niet op hetzelfde moment. Veel ambtenaren met een gemengde loopbaan kunnen eerst met pensioen als ambtenaar, maar pas later ook als werknemer of zelfstandige. Ook al besluiten zij om op de vroegst mogelijke pensioendatum te stoppen met werken, toch hebben ze pas op de pensioenleeftijd recht op hun volledig pensioen (van ambtenaar en van werknemer of zelfstandige). In de tussentijd moeten zij met een overheidspensioen proberen rond te komen. 
We raden ambtenaren met een gemengde loopbaan dan ook aan om pas met pensioen te gaan vanaf de datum waarop zij naast het ambtenarenpensioen ook recht hebben op het werknemers- en/of zelfstandigenpensioen. Die data kan je raadplegen op mypension.be . Wie hierover advies wil, kan bij ons terecht.