Vorm mee een keten van vrouwen tegen het regeringsbeleid!

Ben jij de missende schakel? In de aanloop naar de Internationale Vrouwendag vormen we op zaterdag 4 maart een keten van vrouwen. Wereldvrouwenmars wil op die manier het besparingsbeleid van de regering aanklagen. Doe mee en kom in actie tegen de besparingen waar vrouwen in het bijzonder de dupe van zijn!
De Wereldvrouwenmars is een internationale, democratische, transparante en creatieve feministische beweging. Het omvat meer dan 5000 netwerken, organisaties en militanten van 164 landen die eenzelfde doel hebben: stappen totdat alle vrouwen vrij zijn! De eisen van de Wereldvrouwenmars 2017 zetten dit jaar twee thema’s op de voorgrond die zowel op mondiaal als lokaal niveau van belang zijn. Het eerste thema gaat over de openbare diensten, sociale bescherming en economische onafhankelijkheid van vrouwen en het tweede thema is de strijd tegen het geweld op vrouwen, vrede en demilitarisering. 
De actie van de WVM-België in 2017 klaagt het regeringsbeleid aan dat onze sociale zekerheid wil ontmantelen (en het hele systeem van sociale bescherming). Enkele significante voorbeelden: 
  • In het kader van de besparingen heeft de regering het remgeld verhoogd met meer dan 45% voor een bezoek aan specialisten zoals de gynaecoloog of de oogarts. Dit heeft natuurlijk een rechtstreekse impact op 100.000den patiënten die hun gezondheidszorg hebben moeten uitstellen (Dobbelaere, 2014). 
  • Vanaf 2015 wordt van pas bevallen vrouwen verwacht dat ze een halve dag vroeger de materniteit verlaten. Patiënten worden door deze maatregel overhaast naar huis gestuurd wat zeer erge complicaties kan veroorzaken. Een professionele opvolging bij de patiënten thuis zou ideaal zijn en had moeten samengaan met deze hervorming, maar dit zal niet mogelijk zijn als de sociale beschermingsdiensten nog meer worden afgebouwd. Wij stellen dus vast dat vooral vrouwen de rekening gepresenteerd krijgen, zowel op het vlak van gezondheid als op financieel vlak. 
Het budget van 2017 voorziet enorme besparingen in de gezondheidszorg, in de grootteorde van 900 miljoen euro, meer bepaald in de prijs van ‘korte termijn’ antibiotica en in de gezondheidsinfrastructuur. Dit alles zal een nefaste impact hebben op vrouwen (en de rest van de bevolking die leeft met een armoederisico) “omdat in het bijzonder vrouwen, bij gebrek aan middelen, zich behelpen met zelfmedicatie”. Deze situatie riskeert dus te leiden tot een verhoging van ziektes bij vrouwen door enerzijds mentale overbelasting en anderzijds een overmatige verantwoordelijkheid. 

Programma

  • 12u45: Samenkomst op het Muntplein
  • 13u15: « Feministische keten » - Symbolische actie van de vrouwen van de Wereldvrouwenmars. Elke deelneemster neemt een riem mee om ons allen te verbinden tegen het besparingsbeleid!
  • 13u45: Vertrek naar het Kartuizercenter
  • 14u05: Vertrek naar het “Kartuizercenter”, Kartuizerstraat 70, 1000 Brussel
  • 14u15–15u45 : Balans van de impact van het besparingsbeleid van de regering op vrouwen, en in het bijzonder op de sociale zekerheid en de gezondheidzorg (met de deelname van het ACV, het ABVV, een vertegenwoordigster van de internationale Wereldvrouwenmars, de Commissie Gelijkheid van het Europese Parlement, V’la la facture)
  • 15u15–15u45: Debat – uitwisseling met de zaal
  • 16u–17u: Werkgroepen (creatief, lobbying, mobilisatie)
  • 17u–17u15: Afsluiting
Kinderopvang te reserveren voor 2 maart
Contact: Marcela de la Peña V., marcela@mondefemmes.org.