Besparingen remmen stijging in uitgaven sociale zekerheid af

De studiecommissie voor de vergrijzing berekent elk jaar hoeveel er in de toekomst zal uitgegeven worden voor de sociale zekerheid. De berekende uitgaven voor pensioenen, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en kinderbijslag zijn dit jaar niet gestegen ten opzichte van de berekende uitgaven vorig jaar. Dat terwijl er minder groei is in de productiviteit (wat een werknemer presteert in een uur), waardoor alle uitgaven normaal gezien de hoogte in zouden schieten. Maar de besparingen van de regering in de sociale zekerheid zorgen ervoor dat die uitgaven niet stijgen.  

Dat is met name het geval voor de pensioenuitgaven. Daar verwacht de studiecommissie een stijging die 0,3 procentpunt lager zal zijn dan vorig jaar. Dat is het gevolg van maatregelen rond de studieperiodes, de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, de verhoging van de toegangsvoorwaarden voor het vervroegd pensioen, de verhoging van de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen en de afschaffing van de pensioenbonus. De daling doet zich zowel voor in het werknemersstelsel als het overheidsstelsel.In de gezondheidszorg zien we een ander beeld. Daar wordt minder bespaard en zorgt de zwakkere productiviteitsgroei wel voor een toename van de uitgaven. 

Voor meer informatie, ga naar de website van het federaal planbureau.