Uitbetaling pensioenen vertraagd door technisch probleem


De pensioendienst meldt dat er problemen zijn met de uitbetaling van de ambtenarenpensioenen met betaaldatum eind februari. Door technische problemen bij de bankinstelling heeft de uitbetaling vertraging opgelopen. De Pensioendienst heeft aangedrongen op actie zodat de betalingen vandaag toch nog hervat zouden kunnen worden.