Meer studieperiodes "afkoopbaar" door nieuw amendement


De Kamer heeft een nieuw amendement goedgekeurd opdat meer soorten studies kunnen meetellen voor de pensioenberekening. Het gaat om de studieperiodes waarvoor vanaf 1 juni betaald kan worden. Naast de studiejaren hoger onderwijs, doctoraatsjaren en stagejaren kan nu ook betaald worden voor studiejaren in het hoger beroepsonderwijs, leercontracten en het zevende jaar secundair. 

Het nieuwe amendement kadert in de afschaffing van de diplomabonificatie en het betalen voor studieperiodes. In het wetsontwerp dat minister Bacquelaine eerder indiende, konden enkel studieperiodes in het hoger onderwijs afgekocht kunnen worden. Daardoor vielen bijvoorbeeld A2-verpleegkundigen uit de boot. Het nieuwe amendement moet hen nu ook de kans geven om hun studiejaren af te kopen voor hun pensioensberekening.  

De volgende periodes kunnen afgekocht worden: 
  • één studieperiode van een volledige cyclus die geleid heeft tot het behalen van één finaal diploma hoger onderwijs of hoger beroepsonderwijs
  • het zevende jaar secundair onderwijs, waarbij een certificaat behaald werd
  • één jaar leercontract, waarbij een certificaat behaald werd
  • de periode van maximum twee jaar waarin een doctoraatsthesis wordt voorbereid
  • de beroepsstages die vereist zijn bij de studies

Heb je meer vragen over de afschaffing van de diplomabonificatie en over het afkopen van je studiejaren ? Bezoek onze pagina met veelgestelde vragen of contacteer een van onze consulenten.