Premier, neem een initiatief!Direct na de bekendmaking van het zomerakkoord over de begroting 2018 hebben we stevig gereageerd. We hebben ons zeer duidelijk afgezet tegen de intentie om voor de federale overheid de statutaire benoemingen te beperken tot gezagsfuncties en hebben de regering gevraagd daarop terug te komen.

Op 21 september bespreken we met ons nationaal comité de verdere aanpak van de kwestie. Ondertussen bereiden we sensibiliserende initiatieven.

Tegelijk willen we, zeker in deze fase, het sociaal overleg maximaal benutten om tot oplossingen te komen en de regering te overtuigen om terug te komen op haar beslissing. Aan de eerste minister hebben we daarom officieel gevraagd om op korte termijn een initiatief tot overleg te nemen.