Ambtenaren, check je of je loopbaangegevens correct zijnAmbtenaren moeten online checken of hun loopbaangegevens correct zijn. Volgens het Rekenhof bevatten de gegevens namelijk heel wat fouten en gaten.  
Onlangs verdiepte het Rekenhof zich in de loopbaangegevens en de berekening van de overheidspensioenen. Daaruit blijkt dat heel wat gegevens onvolledig zijn en soms zelfs fouten bevatten. In een derde van de loopbanen zitten gaten. Vooral bij het onderwijs en bij Defensie ontbreken er heel wat gegevens in de databank van de pensioendienst. 
Het Capelo-project zou de federale pensioendienst in staat moeten stellen om de loopbaan van ambtenaren bij te houden in een database die voortdurend up-to-date is. Dat laatste is niet het geval. De database is nog steeds onvolledig en de gegevens die al ingevoerd zijn, zijn niet altijd correct. Daardoor kan de pensioendienst voor een aantal ambtenaren geen pensioenramingen maken, de vroegst mogelijke pensioendatum niet vaststellen en het pensioenbedrag niet berekenen. 

Volgens het Rekenhof kunnen ambtenaren "een deel van hun verantwoordelijkheid opnemen door hun loopbaangegevens online te checken via My Pension". Via 'Mijn Dossierstatus' kan je daar je loopbaangegevens bekijken en in 'mijn Pensioenloopbaan' kan je eventuele onvolledigheden melden. 

Klik hier voor meer informatie
Klik hier om je gegevens te checken op My Pension