Oordeel: "Afschaffing diplomabonificatie geen discriminatie"


ACV Openbare Diensten startte een tijdje geleden een procedure tegen de nieuwe regeling rond de diplomabonificatie, wat volgens ons bepaalde groepen ambtenaren discrimineert. We trokken naar het Grondwettelijk Hof om de regeling juridisch aan te vechten. Vandaag heeft het Hof het beroep helaas verworpen. 


De diplomabonificatie telde in het overheidsstelsel zowel mee bij de berekening van het pensioenbedrag, als voor het recht op vervroegd pensioen. Sinds de wet van 28 april 2015 wordt dat laatste snel afgebouwd. Daardoor moeten hoger geschoolde ambtenaren een aantal jaar langer werken voor ze met pensioen kunnen.

ACV Openbare Diensten is het niet eens met die maatregel. Ze verplicht mensen om na hun zestigste aan de slag te blijven. Hoewel we tijdens het overleg de maatregel een beetje hebben kunnen bijsturen -  de afbouw voor diploma’s met een studieduur van 2 of 3 jaar gebeurt iets trager dan die van 4 of 5 jaar - blijven we van mening dat de maatregel bepaalde groepen ambtenaren discrimineert. We zijn dan ook een procedure gestart bij het Grondwettelijk Hof.

Het Hof heeft zich vandaag uitgesproken over de zaak. Het beroep werd helaas verworpen. Het Hof stelde wel degelijk een inperking van de sociale rechten van groepen overheidspersoneel vast, maar voegde daaraan toe dat dat van algemeen belang is. De nieuwe regeling zou bijdragen aan het gezond maken van de overheidsfinanciën en zou de welvaart mee in stand houden. “De overheid moet haar beleid kunnen aanpassen aan de wisselende vereisten van het algemeen belang”, zo sprak het Hof. Dat is dus ook van toepassing op de nieuwe maatregel rond de diplomabonificatie. Studiejaren niet meer laten meetellen voor het vervroegd pensioen is dus volgens het Hof geen discriminatie. 

ACV Openbare diensten betreurt de uitspraak en blijft van mening dat er sprake is van een significante afbouw van sociale bescherming. Maar we laten ons niet ontmoedigen. We zullen alles blijven doen om de sociale rechten van het personeel in de openbare sector te verdedigen.