Bonden spreken met premier over moderne arbeidsvoorwaardenIn het zogenaamde zomerakkoord over de begroting 2018 heeft de federale regering aangekondigd te willen afstappen van het principe van de vaste benoeming. Enkel personeelsleden in 'gezagsfuncties' zouden nog worden benoemd.

ACV Openbare Diensten heeft meteen stevig gereageerd op die beslissing en de regering opgeroepen om erop terug te komen. Ook hebben we de premier gevraagd een initiatief te nemen.

Vandaag zijn de drie overheidsvakbonden ontvangen door premier Michel en door minister Vandeput (N-VA), bevoegd voor ambtenarenzaken. Tijdens dat gesprek hebben de vakbonden opnieuw hun standpunten verdedigd. 

De regering van haar kant heeft verduidelijkt dat het eigenlijk haar bedoeling is te komen tot modernere arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel. 

De vakbonden en de regering zijn overeengekomen om een werkgroep federale regering – overheidsvakbonden op te starten die moet nagaan hoe zo’n modernere arbeidsrelatie bij de federale overheid tot stand kan komen. Aan het einde van het jaar brengt de werkgroep verslag uit.

Er komt dus niet meteen een regeringsinitiatief dat het principe van de vaste benoeming op de helling plaatst.

Tegelijkertijd hebben de regering en de vakbonden afgesproken om de besprekingen over een ontwerp van een sociaal akkoord voor de hele openbare sector af te werken. Punten die daarbij onder meer aan bod zullen komen zijn het laten meetellen van prestaties in vroegere nepstatuten voor het overheidspensioen, sociale correcties inzake arbeidsongevallen, maatregelen om burn-out te voorkomen, …