Regering, kom je beloftes over het aanvullend pensioen naHet parlement behandelt momenteel het wetsontwerp over het gemengd pensioen voor ambtenaren. Met die wet zouden vastbenoemde ambtenaren alleen nog een ambtenarenpensioen krijgen voor de jaren waarin ze effectief vastbenoemd waren. Voor de overige jaren krijgen ze een werknemerspensioen. De opbouw van het overheidspensioen start voortaan dus pas vanaf de benoeming.

Omdat een werknemerspensioen lager is dan een ambtenarenpensioen en de hervorming dus ongunstig zou zijn, beloofden de overheden als compensatie een aanvullend pensioen te voorzien voor al het contractueel overheidspersoneel. Dat was het compromis waar ACV toen mee akkoord ging, maar tot nu toe kwam er van de compensatie nog maar weinig in huis.

Wij willen dat de overheden hun deel van de afspraak nakomen en zorgen voor het beloofde aanvullend pensioen voor alle contractuele personeelsleden. 


Eén pensioenregeling

Het ACV ijvert al meer dan een decennium voor een aanvullende pensioenopbouw voor contractueel overheidspersoneel. In 2006 werd al eens een principeakkoord bereikt, maar door de vroegtijdige val van de regering kon het niet worden doorgevoerd. Ook latere pogingen strandden door politiek getouwtrek. Enkel bij de lokale besturen bestaat sinds 2010 een meestal erg bescheiden regeling. 

Eerder dit jaar was er dan toch een doorbraak. In ruil voor de invoering van het gemengd pensioen voor statutairen, eisten we dat er voor alle contractuelen in de openbare sector er een aanvullend pensioenplan komt. Zo’n aanvullend pensioen is eigenlijk maar een opstap. Ons doel is om te evolueren naar één pensioenregeling op het niveau van het overheidsstelsel in plaats van twee stelsels naast elkaar.


Gezamenlijke inspanningen

Zodra de nieuwe wetgeving in werking treedt, beginnen we met de verschillende overheden te onderhandelen over het bijdragenniveau . Tot op vandaag hebben overheden daartoe onvoldoende inspanningen geleverd.

De meeste inspanningen worden geleverd bij de federale overheid. De federale regering garandeert nog dit jaar een voldoende aanvullend pensioen van 3%. De regering trekt daarvoor een budget van 32 miljoen euro uit. De Vlaamse overheid blijft echter zeer vaag over het aanvullend pensioen. Daar werd 21 miljoen voorzien, maar blijft het wachten op concrete beloftes.

We vragen snel nieuwe engagementen. Elke overheid in het land moet haar deel van de inspanning leveren om te zorgen voor een voldoende aanvullend pensioen voor alle contractuele personeelsleden. Het is niet aanvaardbaar meer om in de openbare sector onder het minimum van 3% te blijven.