Ambtenaren grote verliezers afschaffing diplomabonificatie


Uit een studie van het Federaal Planbureau blijkt dat ambtenaren de grote verliezers zullen zijn van de hervorming van de pensioenregeling. De afschaffing van de diplomabonificatie zorgt ervoor dat ze tot 30 miljoen euro zullen neertellen om hun studiejaren af te kopen. Bovendien ontvangen ze een veel lager pensioen. 
Het planbureau gaf gisteren de resultaten van een studie vrij over de hervorming van de regeling rond de studieperiodes in de pensioenberekening. Daaruit bleek dat vooral ambtenaren de dupe zullen zijn van die hervorming. Door de afschaffing van de gratis diplomabonificatie, moeten ambtenaren vanaf nu betalen om hun studiejaren te laten meetellen bij de berekening van hun pensioen. Het Planbureau berekende dat zij daarvoor in totaal tot 30 miljoen euro zullen neertellen. 

De impact van de afschaffing van de diplomabonificatie is nog veel groter. De studie laat zien dat ambtenaren wel degelijk een lager pensioen zullen ontvangen. In totaal zullen ambtenaren 706 miljoen euro pensioen verliezen. Dat ondanks de voordelen van het betalen voor studiejaren en ondanks de beloftes van de regering.
ACV Openbare Diensten gaat niet akkoord met deze botte besparingsmaatregel!

Moet ik mijn studiejaren afkopen? 

Uit de studie blijkt ook dat het van geval per geval afhangt of je het best je studiejaren afkoopt om ze te laten meetellen in de berekening van je pensioen. In sommige gevallen heeft het geen zin om te storten, in andere wel. Laat je persoonlijke situatie dus goed berekenen vooraleer je een storting doet. Je kan daarvoor terecht bij onze consulenten. Bekijk ook eens onze pagina met veelgestelde vragen over de afschaffing van de diplomabonificatie.