Pensioenmaatregelen begrotingscontrole

De federale regering heeft maatregelen bekend gemaakt in het kader van de begrotingscontrole.
Het overheidspersoneel wordt opnieuw zwaar aangepakt, meer bepaald via de pensioenen. 
ACV-Openbare Diensten voelt zich gepakt en bedrogen door die regeringsbeslissingen.
Op een contact goed twee weken terug gaf de minister van Pensioenen nog geruststellende signalen aan de overheidsbonden.
Vandaag maakt de regering nieuwe structurele ingrepen in de overheidspensioenen bekend. Zo wordt:
  • De diplomabonificatie wordt niet meer meegeteld voor de berekening van het pensioen, terwijl hierover overleg in het nationaal pensioencomité in de herfst was aangekondigd.
  • Specifieke pensioenbreuken staan in vraag, zonder dat er een oplossing is voor de problematiek van de zware beroepen.
  • Enz.
Die ingrepen zullen voor velen oplopen tot een vermindering met 10%, 20% of meer van hun pensioen in vergelijking met de huidige berekening.
Vorig jaar zijn maartregelen doorgedrukt om mensen langer te doen werken. Vandaag kondigt de regering een reeks verminderingen af voor het overheidspensioenen. Langer werken voor minder pensioen is vandaag de harde realiteit.
De maatregelen gaan voorbij aan eerdere engagementen en zelfs aan garanties die de regering zelf in haar regeerakkoord had aangekondigd. De geloofwaardigheid van de regeringsaanpak inzake overheidspensioenen is daardoor totaal zoek.
Op het ogenblik dat de regering speciale inspanningen vraagt van groepen zoals politie, militairen en brandweer in de strijd tegen de terreur, drukt de regering verminderingen van hun pensioenen door. Die aanpak is ronduit schandalig.
De regering maakt met haar eenzijdige beslissingen een lachertje van het fameus overleg in het nationaal pensioencomité voor de openbare sector. Hoe kan de regering ernstig uitleggen dat over een aantal zaken zou worden overlegd, terwijl de regering vandaag botweg beslist?
ACV-Openbare Diensten zal de nieuwe pensioenmaatregelen op alle mogelijke manieren bekampen.
ACV-Openbare Diensten laakt ook de ronduit ongeloofwaardige aanpak rond het federaal openbaar ambt. De fameuze redesign die dit jaar 100 miljoen € zou moeten opbrengen wordt opnieuw voor ditzelfde bedrag ingeschreven.  Niemand in het land weet nochtans hoe men die 100 miljoen € concreet zal realiseren. Tegelijk voorziet de regering een meeruitgave voor consultancy ten beloop van 10 miljoen €. Blijkbaar wil de minister bevoegd voor ambtenarenzaken besparen door meer uit te geven. Wie kan dit nog ernstig nemen?

De regering drijft op de kracht van de verandering. Ondertussen is het duidelijk: voor het overheidspersoneel blijft alleen sociale achteruitgang over.