strijd tegen het witwassen van geld

ACV 2015-02-13 Strijd tegen witwassen van geld - maatregelen broodnodig
SwissLeaks bracht frauduleuze praktijken aan het licht bij de HSBC bank. Zes miljard euro kon uit België ontsnappen en zich verschuilen in Zwitserland.
Volgens de krant Le Soir wordt meer dan de helft van de witwasdossiers geseponeerd, bij gebrek aan middelen.  De krant citeert de belangrijkste internationale instantie tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de Financial Action Task Force (FATF). Die hekelt het gebrek aan middelen bij de Belgische justitie in de strijd tegen het witwassen van geld. De FATF onderstreept enkele positieve zaken in de strijd tegen het witwassen van geld in België. Maar FATF stelt vast dat onze strafrechtelijke autoriteiten door hun personeelstekort niet in staat zijn om de ontvangen massa aan informatie correct uit te spitten. Het FATF vindt het ook noodzakelijk dat België zijn juridisch kader tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme aanpast. 
Het ACV schrikt van het stilzwijgen van de regering. Die zou moeten inschatten hoe groot de sociale en fiscale onrechtvaardigheid die voortvloeit uit deze praktijken wel is. Terwijl ze aan de bevolking talrijke en grote inspanningen vraagt, laat ze astronomische inkomsten gewoonweg aan de belastingen ontsnappen.
Het ACV wil efficiëntere en strengere regels voor een eerlijke fiscaliteit:         
  • Een aanpassing van het beleid van minnelijke schikking. 
  • Geen zoveelste fiscale amnestie.         
  • Een volledige opheffing van het bankgeheim.
Deze maatregelen moeten passen in een globale fiscale hervorming en in een tax shift gericht op de verschuiving van lasten op arbeid naar een grotere bijdrage van vermogenden en een betere verdeling van de heffingen volgens draagkracht. Dankzij die hervorming moeten de overheden, de non-profitsector en de sociale zekerheid voldoende middelen ter beschikking krijgen om hun taken correct te vervullen. 

Meer info?