Sociaal overleg in de openbare sector

Begin deze week hebben de overheidsvakbonden in gemeenschappelijk front aan de regering gevraagd om naar analogie met de discussies op interprofessioneel vlak, te komen tot soortgelijke besprekingen. Deze moeten toelaten te komen tot een globaal afsprakenkader voor het sociaal overleg in de openbare sector.
De komende tijd zullen zich in de openbare sector nog zware dossiers aandienen: de pensioenhervorming, de eindeloopbaanproblematiek, de kwestie van de zware beroepen, de maatregelen loopbaanonderbreking, … Het is onontbeerlijk dat hierover een echte inhoudelijk sociale dialoog tot stand komt. 
De regering heeft toegezegd die besprekingen te willen opstarten. De christelijke overheidsvakbonden (ACV-Openbare Diensten, ACV-Transcom en de onderwijscentrales COC en COV) beschouwen het als een ontwikkeling ten goede dat hiertoe de eerste afspraken zijn gemaakt. 
Inhoudelijk moet uiteraard nog alles op punt worden gesteld. Dit wordt de inzet van besprekingen die de komende weken zullen worden gevoerd.

Ook is de kwestie van de diplomabonificatie aan bod gekomen in het globaal overleg. Vorige week hebben de vakbonden hierover nog een actie gevoerd aan het kabinet van de minister van pensioenen. De minister van pensioenen heeft daarop eerder deze week een aantal correcties aangekondigd. Die zijn nu technisch op punt gesteld. De overheidsvakbonden hebben vandaag bijkomende verbeteringen bepleit (vrijwaring verworven rechten, uitstel van inwerkingtreding, ander schema voor afbouw) maar de regering wou hierop niet ingaan.
Hoewel er mede onder druk van de actie van vorige week vooruitgang is geboekt, is uiteindelijk over dit dossier dus geen akkoord bereikt.

We gaan in een eerste fase proberen van de politiek verder te overtuigen van ons gelijk. We zijn ook zinnens zo nodig de maatregel aan te vechten voor het Grondwettelijk hof.