Pensioen op 67? Geen sprake van!

2015-04-02 Pensioen op 67
Doof voor de duizenden manifestanten die de voorbije dagen hun ongenoegen uitten, is de regering van plan vrijdag het optrekken van de pensioenleeftijd in een eerste lezing goed te keuren. Zo zal de pensioenleeftijd in 2025 66 jaar bedragen en in 2030 67 jaar.  Het verhogen van de pensioenleeftijd komt bovenop de andere - al even asociale - maatregelen als de indexsprong en de afschaffing van de pensioenbonus en de diplomabonificatie.

Deze maatregel is absurd. Mensen verplichten om te werken tot hun 67ste is een straf voor de jongeren en de 600.000 werklozen die niet anders willen dan een plaats op de arbeidsmarkt verwerven. De pensioenleeftijd optrekken, zal ook gevolgen hebben voor de gezondheid van de werknemers. Veel werknemers die “op” zijn door zware werkomstandigheden zullen het zo lang niet uithouden. Bovendien bedraagt de levensverwachting in goede gezondheid in België 64,8 jaar. Ze is nog beduidend lager voor mensen in een een zwakkere sociaaleconomische positie. Naast het veroorzaakte, menselijke leed heeft de maatregel bovendien ook gevolgen voor de sociale zekerheidsuitgaven, in het bijzonder door stijgende  uitkeringen aan oudere werklozen en de invaliditeitsuitkeringen. De optrekking van de wettelijk pensioenleeftijd  is ook erg schadelijk voor vrouwen, met name voor vrouwen die al eerder de arbeidsmarkt hebben verlaten, geen eigen inkomen hebben en nu 1 à 2 jaar langer moeten wachten op hun (klein) pensioen. 

De Minister van Pensioenen beweert te handelen volgens de aanbevelingen van de commissie voor de pensioenhervorming. Die heeft echter nooit zulke aanbevelingen gedaan.  Integendeel ,  de Commissie heeft sterk op aangedrongen;
  • Om op basis van politiek en sociaal overleg een maatschappelijke consensus te bereiken over een pensioenhervorming, in het bijzonder via de nieuw op te richten Nationale Pensioencommissie.
  • Om niet over ijs van één nacht te gaan, maar besluitvorming zorgvuldig voor te bereiden.
  • Om de hervorming in zijn samenhang te bekijken, inclusief wat moet gebeuren op het vlak van arbeidsmarktbeleid en financiering.
Wat de regering nu voorlegt, staat daar totaal haaks op: één geïsoleerde maatregel, zonder overleg met de sociale partners en zich verschuilend achter de Expertencommissie, terwijl die zich nooit roekeloos heeft willen vastpinnen op één scenario.

Dat de minister van Pensioenen de maatregel toch doorduwt, is een nieuwe provocatie van de werknemers. De regering-Michel voert een onrechtvaardig eenrichtingsbeleid. Er rest ons dus maar één oplossing: de druk opvoeren.

Meer info?