Overheidsvakbonden blijven ijveren voor sociaal overleg

Tijdens de actie in gemeenschappelijk front van 21 januari, zie ook vorig artikel, brachten we een duidelijke boodschap: het sociaal overleg in de openbare sector loopt voor geen meter. En dat kan niet. Daarom bezorgden we de eerste minister een lijstje met concrete punten die voor ons doorslaggevend zijn om het sociaal overleg weer recht te trekken. Bedoeling is om te komen tot een afsprakennota analoog aan diegene die is opgesteld voor de privésector. 

De volgende elementen zijn voor ons belangrijk:
  • De pensioenbesprekingen moeten in één geheel en niet deeltje per deeltje worden aangepakt. We willen een totaaloverzicht. 
  • Naast onze aanwezigheid in de nationale pensioencommissie (die het toekomstig pensioensysteem zal uitwerken) willen we een apart platform dat de pensioenbesprekingen voor de openbare sector voorbereidt. Zo kunnen we de specificiteit van de regeling voor het overheidspersoneel vrijwaren. 
  • Langer werken moet werkbaar zijn. Daar zijn begeleidingsmaatregelen voor nodig. 
  • We willen garanties dat de besparingen niet zullen leiden tot gedwongen ontslagen. Vooral de tewerkstelling van contractuelen staat de laatste tijd onder druk. 
  • Het wetsontwerp over de motivering van het ontslag van contractueel overheidspersoneel, dat onder de vorige regering niet werd afgewerkt, moet hernomen worden. 
  • We herbevestigen ons verzet tegen de indexsprong. Mocht het parlement die toch doorvoeren, dan moet dit worden afgetrokken van de aangekondigde besparingen en besteed aan tewerkstelling.